ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัช ม.หัวเฉียวฯ คว้ารางวัล

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 นายพิสิฐ ศรีสัจจะ และ นายนพชัย กังวานสุรไกร ทีม iAppHCU

ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับสองจากผลงานวีดิทัศน์ชื่อ “ใกล้ตัว” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ภายใต้ชื่อโครงการประกวดวีดิทัศน์ “หน้าที่พลเมืองดี”

 

สำหรับกรอบแนวคิดของผลงานมาจากการที่นักศึกษาเกิดคำถามขึ้นมาว่า

1. การสื่อความหมายต่อสังคมในเรื่องของหน้าที่พลเมืองที่ดี… ว่าเป็นอย่างไร?

2. ทำไมเราจึงต้องเขียนบทบาทของการแสดงหน้าที่ ให้มีตัวละครทำใรสิ่งนั้นสิ่งนี้?

ในการผลิตผลงานนั้น ถึงแม้ตัวนักศึกษาจะไม่มีความรู้ด้านเทคนิคการถ่ายทำ องค์ประกอบของมุมกล้อง และแสงในการจัดฉาก แต่ด้วยความมุ่งมั่นและมีใจรัก

ทำให้นักศึกษาผลิตผลงานที่สามารถถ่ายทอดแนวคิดที่มีในตัวได้เป็นผลสำเร็จ

ประกาศผล: Winner[1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Copyright © 2011 คณะเภสัชศาสตร์ มฉก. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 คณะเภสัชศาสตร์ มฉก. All Rights Reserved.