รับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบหลัง Admission) ประจำปีการศึกษา 2554

  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบหลัง Admission) ประจำปีการศึกษา 2554

วันที่ 4 เม.ย. – 8 พ.ค. 2554 (คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ คะแนน ADMISSION) และวันที่ 4 เม.ย. – 3 มิ.ย. 2554 (สอบสัมภาษณ์ คณะอื่นๆ)

คลิกที่นี่ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Copyright © 2011 คณะเภสัชศาสตร์ มฉก. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 คณะเภสัชศาสตร์ มฉก. All Rights Reserved.