ติดต่อเรา

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา-ตราด
ตำบล บางโฉลง
อำเภอ บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ
10540

สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์
Email : pharmacy.huachiew@gmail.com

————————————————————————————————

Faculty of Pharmaceutical Sciences
Huachiew Chalermprakeit University
18/18 Bangna-Trad Road
Bangchalong
Bangpli
Samutprakarn
Thailand
zip code 10540

Office of the Secretary
Email: pharmacy.huachiew@gmail.com

Theme: Overlay by Kaira Copyright © 2011 คณะเภสัชศาสตร์ มฉก. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 คณะเภสัชศาสตร์ มฉก. All Rights Reserved.