รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
StatPress
Visits today: 5
3
2
1
<< >>

เอกสารแนะนำคณะ

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์

คณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นอาจารย์ประจำคณะ เภสัชศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • วุฒิ Pharm D. หรือปริญญาโท สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม หรือ เภสัชกรรมคลินิก

     จำนวน 5  อัตรา

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.hcu.ac.th (การรับสมัครบุคลากร)

DIS : เภสัชสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

เภสัชสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

( Drug Information Service )

 

!!! เปิดให้บริการแล้ววันนี้ โดยไม่คิดค่าบริการ !!!

 

http://www.pharmhcu.com/dis or Click Here